To bardzo proste i trwa chwilę!

Rejestrację on-line wprowadziliśmy ze względu na Państwa oraz nasze bezpieczeństwo (patrz pkt 2)

1.Dzięki rejestracji On-line są Państwo w stanie zarządzać własną rejestracją (umówić – wybrać dogodny termin lub odwołać lub też wybrać inny termin)

2.Dzięki temu również unikamy kolejek, stłoczenia Pacjentów (co w obecnej sytuacji jest zagrożeniem dla Państwa) i długiego czekania na pobranie próbki. 

3.Dzięki rejestracji on-line dostaną Państwo przypomnienie o zaplanowanej wizycie SMSowo oraz na adres e-mail.

 

Zaczynamy!

Na stronie głównej klikamy na przycisk „REJESTRACJA ON-LINE”

 

Po naciśnięciu zostajemy przeniesieni do strony, na której dokonujemy wyboru terminu oraz godziny (wybieramy dzień z kalendarza po prawej stronie – na niebiesko podświetlają się dni, w których dostępne są wolne terminy); typ wizyty to zawsze BADANIE LABORATORYJNE

 

 

Zostaniemy poproszeni o podanie adresu e-mail do rejestracji. Ważne, aby zaznaczyć, że nie jest się robotem.

 

 

Klikamy „ZAREZERWUJ”

 

 

Dostajemy informację, iż na maila został wysłany link uwierzytelniający (chroni to nas przed tym, by osoby niepowołane umawiały nas na badania, jest to zabezpieczenie systemowe)

 

 

Klikamy w link w mailu- jest to dokończenie procesu rejestracji

 

Wypełniamy pola (Hasło – jest to hasło do konta na platformie Igabinet, gdzie będą mogli Państwo łatwo umówić się do nas na przykład na kontrolę po leczeniu itp; dodatkowo podajemy Imię, Nazwisko oraz telefon kontaktowy), zaznaczamy pole „NIE JESTEM ROBOTEM” i Klikamy „ZAŁÓŻ KONTO” 

 

Klikamy ZAŁÓŻ KONTO, zostajemy przeniesieni na stronę, gdzie dokonamy potwierdzenia rezerwacji jednym kliknięciem:

I gotowe 🙂

Dostaną Państwo maila z potwierdzeniem wizyty 🙂

Zapraszamy!Szanowni Pacjenci,

prosimy o zapoznanie się z zestawem procedur, po ponownym otwarciu Derma-Lab :

(ENGLISH BELOW)

 1. Pacjenci będą przyjmowani tylko w określone dni tygodnia, obowiązują zapisy oraz limit pacjentów na dany dzień.
 2. Każdemu z pacjentów wyznaczymy orientacyjną godzinę stawienia się na badanie – ponieważ badanie trwa maksymalnie 10 minut, nie będziemy umawiać na konkretne godziny – z powodu wypadków losowych część z Państwa i tak może nie zdążyć na wyznaczoną, konkretną godzinę. Chcemy również uniknąć sytuacji, kiedy część z Państwa przyjdzie tuż przed zamknięciem laboratorium, co znacznie wydłuży nasz czas pracy.
 3. Pacjent odwołuje wizytę tylko i wyłącznie SMSowo, wystarczy podać datę wizyty oraz swoje imię i nazwisko.
 4. Jeżeli badanie nie jest pilne, prosimy o wykonanie go w bardziej bezpiecznym przedziale czasowym (po szczycie pandemii).
 5. Jeżeli są państwo w  grupie ryzyka również prosimy o wykonanie badań w bardziej bezpiecznym przedziale czasowym (po szczycie pandemii).
 6. Ze względu na sytuację epidemiologiczną zastrzegamy sobie prawo do odwołania wszystkich wizyt w danym dniu. O odwołaniu wizyty zostaną Państwo poinformowani SMSowo lub telefonicznie.
 7. W rejestracji może przebywać maksymalnie jedna osoba, wyjątek stanowią dzieci – z dzieckiem może przebywać jeden rodzić lub jeden opiekun prawny.
 8. W poczekalni może przebywać maksymalnie jedna osoba, jeśli chodzi o dzieci – jw.
 9. Pozostali pacjenci proszeni są o poczekanie przed placówką, z zachowaniem bezpiecznej odległości od innych.
 10. Po wejściu do poczekalni prosimy o zdezynfekowanie dłoni płynem antybakteryjnym, który udostępnimy dla Państwa.
 11. Przed wejściem do rejestracji zostanie Państwu zmierzona temperatura termometrem bezdotykowym.
 12. W związku z nakazem noszenia maseczek, Pacjenci proszeni są o ich założenie przed wizytą w laboratorium.
 13. Preferujemy płatność kartą za badanie.
 14. Na chwilę obecną preferujemy odbiór wyników badań wyłącznie drogą elektroniczną.
 15. Badanie w kierunku łuszczycy (HLA-cw6) – wymaz z wewnętrznej części policzka pacjent pobiera samodzielnie w udostępnionym przez nas pomieszczeniu.
 16. Badanie mikrobiologiczne – wymaz z antybiogramem, dla zmian zlokalizowanych na skóry twarzy – pacjent pobiera samodzielnie w udostępnionym przez nas pomieszczeniu.
 17. Badanie mikrobiologiczne lub mykologiczne z jamy ustnej pacjent pobiera samodzielnie w domu i pobrany wymaz  przynosi do laboratorium.
 18. Ze względu na  częste stosowanie środków do dezynfekcji dłoni, nie będziemy pobierać wymazów bakteriologicznych zlokalizowanych w obrębie rąk oraz paznokci rąk.
 19. Prosimy o bardzo sprawne wizyty w naszym laboratorium – wszelkie (czasami liczne)pytania znacznie wydłużają czas wizyty; dlatego mogą Państwo o wszystko zapytać nas np za pośrednictwem maila.

Dziękujemy za wyrozumiałość,

zespół Derma-Lab

Dear Patients,

please refer to the set of procedures after re-opening Derma-Lab:

 1. Patients will only be admitted on certain days of the week, with a limit of patients per day.
 2. Each patient will be given an approximate time to appear for the examination – because the examination lasts a maximum of 10 minutes, we will not arrange specific hours – due to random accidents some of you may not be able to reach the designated hour. We also want to avoid a situation when some of you will come just before closing the laboratory, which will significantly extend our working time.
 3. The patient cancels the visit only by SMS, with the date of the visit and your name.
 4. If the examination is not urgent, please do it in a safer time frame (after the pandemic peak).
 5. If you are at risk group, please also perform examination in a more secure time range (after the pandemic peak).
 6. Due to the epidemiological situation, we reserve the right to cancel all visits on a given day. You will be notified by phone or SMS about the cancellation of your visit.
 7. A maximum of one person can be in registration area, children are an exception – one child or one legal guardian may be with the child.
 8. A maximum of one person can be in the waiting room when it comes to children – as above
 9. Other patients are asked to wait outside the facility, keeping a safe distance from each other.
 10. After entering the waiting room, please disinfect your hands with antibacterial liquid, which will be available for you.
 11. Before entering the registration, your temparature will be measured with a non-contact thermometer.
 12. Patients are asked to wear masks before visiting the laboratory.
 13. We prefer card payment for the examination.
 14. We prefer to receive test results only electronically.
 15. Examination for psoriasis (HLA-cw6) – the patient takes the swab from the inside of the cheek in the room provided by us.
 16. Microbiological examination – a swab with an antibiogram, for lesions located on the skin of the face – the patient collects himself in a room provided by us.
 17. The patient takes the microbiological or mycological examination from the mouth at home and brings the swab to the laboratory.
 18. Due to the frequent use of hand disinfectants, we will not collect bacteriological swabs located within the hands and fingernails.
 19. We ask for very efficient visits to our laboratory – all (sometimes numerous) questions significantly extend the time of the visit; that’s why you can ask us everything via e-mail.

Thank you for your understanding,

Derma-Lab team24 listopada 2019 BadaniaSprawy organizacyjne

Szanowni Pacjenci,

(Przed wizytą w danej placówce proszę się odpowiednio przygotować do badań oraz proszę dokładnie sprawdzić typ zaleconego badania – czy jest to badanie mykologiczne, mikrobiologiczne, weneryczne, etc.)

w związku z grudniowym remontem, podajemy spis placówek, gdzie wykonają Państwo poszczególne badania:

Badanie mykologiczne  – badanie bezpośrednie (mikroskopowe) oraz hodowla (zamiast badania mykologicznego PCR):

UWAGA! Proszę brać pod uwagę, iż wynik badania bezpośredniego (mikroskopowego) jest zazwyczaj bardzo szybko, natomiast wynik z hodowli jest po około 3-4 tygodniach od pobrania materiału. Proszę mieć na uwadze, że wynik metodą PCR jest w ciągu 3 dni roboczych, więc jeśli otrzymali Państwo informację o wykonaniu badania metodą PCR należy rozważyć, czy wynik badania dokładniejszą metodą PCR nie będzie mimo wszystko szybciej niż wynik z mniej czułego badania hodowlanego.

Szczególnie polecamy –  Pracownia Mykologiczna Kliniki Dermatologii ul Chałubińskiego 1, czynne od poniedziałku do piątku między 9:00 a 12:00 Telefon: 71/784-23-00

ewentualnie : mykolab – grafik pracy, punkty pobrań znajdą Państwo na stronie www.mykolab.pl

Badanie mikrobiologiczne – posiew z antybiogramem :

Microfam https://www.fundacjaam.pl/MicroFAM.html

ewentualnie: DIALAB punkt pobrań Zdrowa Kobieta ul. Kamiennogórska 10, czynny od poniedziałku do piątku 8:00-11:00

dodatkowo: punkt pobrań DIAGNOSTYKA ul Opolska 131 A, czwartki od godziny 16:00 do 18:00

Badania w kierunku Nużeńca (Demodex):

Pracownia Mykologiczna Kliniki Dermatologii ul Chałubińskiego 1, czynne od poniedziałku do piątku między 9:00 a 12:00 Telefon: 71/784-23-00

ewentualnie: punkt pobrań DIALAB ul Życzliwa 15-17 www.dialab.pl

ewentualnie: mykolab www.mykolab.pl

Badanie w kierunku Świerzbowca:

Pracownia Mykologiczna Kliniki Dermatologii ul Chałubińskiego 1, czynne od poniedziałku do piątku między 9:00 a 12:00 Telefon: 71/784-23-00

ewentualnie: mykolab www.mykolab.pl

Badanie w kierunku łupieżu pstrego:

Pracownia Mykologiczna Kliniki Dermatologii ul Chałubińskiego 1, czynne od poniedziałku do piątku między 9:00 a 12:00 Telefon: 71/784-23-00

ewentualnie: mykolab www.mykolab.pl

Badania wenerologiczne:

www.euroimmundna.pl tel 71 364 45 96

(na stronie www.euroimmundna.pl przechodzimy do zakładki INFEKCJE:

Pakiet 11 patogenów w Derma-Lab to „Pakiet intymny” w Euroimmun;

Pakiet 41 patogenów w Derma-Lab to Pakiet „Uro-Gen Max 41” – jest w pakiecie badań urogenitalnych w Euroimmun;

Genotypowanie 30 HPV w Derma-Lab to „Genotypowanie 30 HPV” w zakładce Infekcje/HPV na stronie Euroimmun;

Bakterie  w Derma Lab to Pakiet „Uro-Gen Bakterie 6” w zakładce Infekcje/Pakiet badań urogenitalnych w Euroimmun;

Opryszczka HSV – należy się skontaktować bezpośrednio z laboratorium Euroimmun, telefon 71 364 45 96)

ewentualnie: punkt pobrań Diagnostyka ul. Opolska 131A (proszę się upewnić, w jakim kierunku zrobić badanie, oferta placówki może się nieco różnić od oferty DERMA-LAB)

Badanie w kierunku łuszczycy, łuszczycowego zapalenia stawów (HLA-cw6):

www.euroimmundna.pl 

ewentualnie: punkt pobrań Diagnostyka ul. Opolska 131A20 sierpnia 2018 Sprawy organizacyjne

Szanowni Pacjenci,

w dniach 20-24 sierpnia 2018 laboratorium będzie nieczynne. W sprawach pilnych prosimy o kontakt pod numerem telefonu bądź adresem e-mail podanymi w zakładce „Kontakt”.

Dear Patients,

20-24 August 2018 the laboratory will be closed. In urgent matters, please contact us at the phone number or e-mail address provided in the „Contact” tab.Szanowni Państwo,

mając na względzie ochronę danych osobowych, które zostały nam powierzone oraz fakt, iż w dniu 25 maja 2018 r. wchodzą w życie przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. nr 2016/679 uprzejmie informujemy, że dostosowaliśmy zasady przetwarzania przez nas danych osobowych do nowych przepisów.

W związku z tym poniżej znajdziecie Państwo Politykę Prywatności.

Niniejsza polityka prywatności wyjaśnia zasady i zakres przetwarzania przez nas danych osobowych Pacjentów oraz przysługujące Pacjentom prawa i nasze obowiązki jako administratora danych.

Dysponujemy odpowiednimi środkami technicznymi i rozwiązaniami, które zapewniają wysoki poziom ochrony przetwarzanych danych osobowych i zabezpieczenia ich przed dostępem osób nieupoważnionych.

Administratorem danych jest:

Laboratorium Dermatologiczne Derma-Lab Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Jaracza 60B, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 663344.

Cel przetwarzania:

Laboratorium Derma-Lab przetwarza dane osobowe Pacjentów w celu prawidłowego generowania wyników badań zleconych w placówce.

Rodzaj danych:

Laboratorium Derma-Lab przetwarza następujące dane osobowe:

– imię i nazwisko

Dane podawane przez Pacjenta opcjonalnie:

– data urodzenia

– PESEL

– adres zamieszkania

– adres e-mail

Podstawa prawna przetwarzania:

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Dane osobowe Pacjentów przetwarzane są za ich zgodą w momencie rejestracji Pacjenta w systemie KS SOLAB.

Wyrażenie zgody na przetwarzanie  danych osobowych jest całkowicie dobrowolne jednak brak zgody uniemożliwia zarejestrowanie Pacjenta i pobranie próbki w celu wykonania badań.

W związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych, naszym Pacjentom przysługują następujące prawa:

1. W każdej chwili można wycofać swoją zgodę – bez podawania przyczyny, jednakże uniemożliwi to rejestrację Pacjenta w systemie oraz wykonanie badania.

2. W każdej chwili można żądać usunięcia danych – bez podawania przyczyny.  Usunięcie danych oznacza, że zostaną usunięte wszystkie wyniki badań i dane Pacjenta z systemu rejestracji, tym samym dane nie będą przez nas przetwarzane.

3. W każdej chwili można wyrazić sprzeciw przeciwko przetwarzaniu danych zarówno w całości jak i we wskazanym przez Pacjenta celu. Wniesienie sprzeciwu spowoduje, że zostaną usunięte wszystkie wyniki badań i dane Pacjenta z systemu rejestracji, tym samym dane nie będą przez nas przetwarzane.

4. Można zażądać abyśmy ograniczyli przetwarzanie danych osobowych czy to przez określony czas czy w określonym zakresie – postąpimy zgodnie z decyzją Pacjenta.

5. W każdej chwili można zażądać abyśmy poprawili bądź sprostowali dane osobowe.

6. Można żądać abyśmy przekazali posiadane przez nas dane Pacjenta (na jego prośbę) do innego podmiotu. W tym celu należy skontaktować się z nami przez formularz zgłoszeniowy podając nazwę i adres podmiotu, do którego mamy przekazać twoje dane oraz ich zakres, tzn. które twoje dane mamy przekazać. Przekazanie nastąpi w formie elektronicznej po potwierdzeniu przez Pacjenta tego żądania. Potwierdzenie żądania jest potrzebne z uwagi na bezpieczeństwo danych i uzyskanie pewności, że żądanie pochodzi o osoby uprawnionej.

7. W każdej chwili można zażądać od nas informacji o zakresie przetwarzania przez nas danych osobowych.

Mamy obowiązek poinformować Pacjenta drogą elektroniczną bądź listowną nie później niż w ciągu miesiąca od otrzymania każdego z żądań o podjętych przez nas działaniach.

Czas przechowywania danych osobowych:

Dane osobowe przechowujemy zgodnie z art 29 ustawy z dnia 6 listopada 2008 o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta  (Dz. U. z 2009r. Nr 52, poz. 417) lub do momentu wycofania zgody na przetwarzanie danych, zgłoszenia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych bądź zażądania ich usunięcia.

Kontakt w sprawie danych osobowych:

Wszelkie zgłoszenia czy żądania dotyczące danych osobowych możesz zgłaszać do nas w wybrany przez siebie sposób:

 1. Wiadomości e-mail na adres: kontakt@derma-lab.pl
 2. Telefonicznie: (0048) 732 470 600
 3. Poprzez formularz kontaktowy dostępny w na stronie internetowej
 4. Listownie na adres: Laboratorium Dermatologiczne Derma-Lab ul. Jaracza 60B, 50-305 Wrocław

derma_lab_logo_white-01

Laboratorium Dermatologiczne Derma-Lab specjalizuje się w szybkiej diagnostyce zakażeń grzybiczych i pasożytniczych: skóry, włosów oraz paznokci.

Adres

ul. Stefana Jaracza 60B
(wejście od dziedzińca)
50-305 Wrocław

Dane kontaktowe

Dojazd

Autobusy:
106, 115, 128, 148, 246, N, A

Derma-Lab 2017. All rights reserved.