Polityka prywatności

23 maja 2018

Szanowni Państwo,

mając na względzie ochronę danych osobowych, które zostały nam powierzone oraz fakt, iż w dniu 25 maja 2018 r. wchodzą w życie przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. nr 2016/679 uprzejmie informujemy, że dostosowaliśmy zasady przetwarzania przez nas danych osobowych do nowych przepisów.

W związku z tym poniżej znajdziecie Państwo Politykę Prywatności.

Niniejsza polityka prywatności wyjaśnia zasady i zakres przetwarzania przez nas danych osobowych Pacjentów oraz przysługujące Pacjentom prawa i nasze obowiązki jako administratora danych.

Dysponujemy odpowiednimi środkami technicznymi i rozwiązaniami, które zapewniają wysoki poziom ochrony przetwarzanych danych osobowych i zabezpieczenia ich przed dostępem osób nieupoważnionych.

Administratorem danych jest:

Laboratorium Dermatologiczne Derma-Lab Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Jaracza 60B, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 663344.

Cel przetwarzania:

Laboratorium Derma-Lab przetwarza dane osobowe Pacjentów w celu prawidłowego generowania wyników badań zleconych w placówce.

Rodzaj danych:

Laboratorium Derma-Lab przetwarza następujące dane osobowe:

– imię i nazwisko

Dane podawane przez Pacjenta opcjonalnie:

– data urodzenia

– PESEL

– adres zamieszkania

– adres e-mail

Podstawa prawna przetwarzania:

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Dane osobowe Pacjentów przetwarzane są za ich zgodą w momencie rejestracji Pacjenta w systemie KS SOLAB.

Wyrażenie zgody na przetwarzanie  danych osobowych jest całkowicie dobrowolne jednak brak zgody uniemożliwia zarejestrowanie Pacjenta i pobranie próbki w celu wykonania badań.

W związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych, naszym Pacjentom przysługują następujące prawa:

1. W każdej chwili można wycofać swoją zgodę – bez podawania przyczyny, jednakże uniemożliwi to rejestrację Pacjenta w systemie oraz wykonanie badania.

2. W każdej chwili można żądać usunięcia danych – bez podawania przyczyny.  Usunięcie danych oznacza, że zostaną usunięte wszystkie wyniki badań i dane Pacjenta z systemu rejestracji, tym samym dane nie będą przez nas przetwarzane.

3. W każdej chwili można wyrazić sprzeciw przeciwko przetwarzaniu danych zarówno w całości jak i we wskazanym przez Pacjenta celu. Wniesienie sprzeciwu spowoduje, że zostaną usunięte wszystkie wyniki badań i dane Pacjenta z systemu rejestracji, tym samym dane nie będą przez nas przetwarzane.

4. Można zażądać abyśmy ograniczyli przetwarzanie danych osobowych czy to przez określony czas czy w określonym zakresie – postąpimy zgodnie z decyzją Pacjenta.

5. W każdej chwili można zażądać abyśmy poprawili bądź sprostowali dane osobowe.

6. Można żądać abyśmy przekazali posiadane przez nas dane Pacjenta (na jego prośbę) do innego podmiotu. W tym celu należy skontaktować się z nami przez formularz zgłoszeniowy podając nazwę i adres podmiotu, do którego mamy przekazać twoje dane oraz ich zakres, tzn. które twoje dane mamy przekazać. Przekazanie nastąpi w formie elektronicznej po potwierdzeniu przez Pacjenta tego żądania. Potwierdzenie żądania jest potrzebne z uwagi na bezpieczeństwo danych i uzyskanie pewności, że żądanie pochodzi o osoby uprawnionej.

7. W każdej chwili można zażądać od nas informacji o zakresie przetwarzania przez nas danych osobowych.

Mamy obowiązek poinformować Pacjenta drogą elektroniczną bądź listowną nie później niż w ciągu miesiąca od otrzymania każdego z żądań o podjętych przez nas działaniach.

Czas przechowywania danych osobowych:

Dane osobowe przechowujemy zgodnie z art 29 ustawy z dnia 6 listopada 2008 o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta  (Dz. U. z 2009r. Nr 52, poz. 417) lub do momentu wycofania zgody na przetwarzanie danych, zgłoszenia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych bądź zażądania ich usunięcia.

Kontakt w sprawie danych osobowych:

Wszelkie zgłoszenia czy żądania dotyczące danych osobowych możesz zgłaszać do nas w wybrany przez siebie sposób:

  1. Wiadomości e-mail na adres: kontakt@derma-lab.pl
  2. Telefonicznie: (0048) 732 470 600
  3. Poprzez formularz kontaktowy dostępny w na stronie internetowej
  4. Listownie na adres: Laboratorium Dermatologiczne Derma-Lab ul. Jaracza 60B, 50-305 Wrocław
derma_lab_logo_white-01

Laboratorium Dermatologiczne Derma-Lab specjalizuje się w szybkiej diagnostyce zakażeń grzybiczych i pasożytniczych: skóry, włosów oraz paznokci.

Adres

ul. Stefana Jaracza 60B
(wejście od dziedzińca)
50-305 Wrocław

Dane kontaktowe

Dojazd

Autobusy:
106, 115, 128, 148, 246, N, A

Derma-Lab 2017. All rights reserved.